İşletmeler kayıt altına alınıyor
10 Eki

İşletmeler kayıt altına alınıyor

Gemlik Kaymakam lığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 2013 yılı sonuna kadar gıda işletmelerinin hepsinin kayıt altına alınacağı bildirildi.
Yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: “5996 Sayılı  Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem Kanunu kapsamında çıkarılan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlem lerine Dair Yönet melikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 10.01.2013 tarih ve 28524 sayılı Resmî Gazete´ de yayınlanmış olup, bu Yönetmeliğe göre; Depo, Perakende, Toplu Tüketim ve Gıda Üretim işletmecilerinin Kayıt Belgelerini almaları için aşağıda belirtilen belgelerle  İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür lüklerine  müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu kayıt belgelerini  almayan iş yerlerine yasal işlem uygulanacaktır.
İlçemizde faaliyet  yapan; Depo, Perakende, Toplu Tüketim ve Gıda Üretim işletmecilerinin herhangi  bir yasal işleme maruz kalmamaları  için ilgili Müdürlüklere baş vurmaları  gerekmektedir.Faaliyetleri devam eden ve önceki yıllarda Bakanlik İl ve İlçe Müdürlüklerin den  alınan  TR-16-K  – …… kayıt numarası olmayan İşletme Kayıt Belge leri yenisi ile değiştirilecektir.
Bu İşletmeler 31.12.2013 tarihine kadar İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat ederek Kayıt Belgelerini  değiştirmeleri gerekmektedir.”

Depo, perakende, toplu tüketim işletmecilerinde kayıt başvurusunda istenilen belgeler ise şöyle :
1- Dilekçe,
2- Beyanname

Gıda üreten işletmecilerden kayıt başvurusunda istenilen belgeler
1- Dilekçe,
2- Beyanname

3- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda
işletmelerinin   Şeker Kurumu´ndan alacağı uygunluk yazısı.

Bu Yazı Yoruma Kapalıdır.