07 Eki

Asım Kocabıyık’a “Örnek Kıdemli Vatandaş” ödülü

Borusan Holding’in Kurucusu ve Onursal Başkanı Asım Kocabıyık vefatının birinci yılında “Örnek Kıdemli Vatandaş” ödülü ile anıldı.
Yeşilköy WOW Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende ödü lü Asım Kocabıyık adına oğlu Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık aldı. IFA – TURYAK Uluslararası İstanbul Yaşlılık Girişimi etkinliğinde sunulan bu değerli ödül, hayatları ile nesillere örnek olmuş vatandaşlara veriliyor.05.10.2013 – İstanbul Toronto Kanada merkezli Uluslara rası Yaşlılık Fede rasyonu (IFA) ve TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Uluslararası İstanbul Yaşlılık Girişimi” etkinli -ğin de Borusan Holding ’in Kurucusu ve Onursal Başkanı merhum Asım Kocabıyık’a “Örnek Kıdemli Vatandaş” ödülü sunuldu. Yeşilköy WOW Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende merhum Asım Kocabı yık adına oğlu Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık bu anlam lı ödü lü aldı.Asım Kocabıyık’ın vefatının birinci yılında aldığı “Örnek Kıdemli Vatandaş Ödülü”, “Uluslararası İstanbul Yaşlılık Girişimi” çerçeve sinde düzenlenen Uluslararası Kong re’nin Genel Kurulu’nda meslek hayatlarındaki üs tün başarıları, uluslararası saygınlıkları, sosyal konulardaki duyarlılıkları, lider konumları ve yaşama olan bağlı lıkları ile toplumun takdir ve sevgisini kazanmış değerli insanlara veriliyor.

Bu Yazı Yoruma Kapalıdır.