13 Ara

“İnsan haklarının temeli Medine sözleşmesidir”

İnsan Hakları Evrensel Beyanna mesi’nin kabulünün 63. yıldönümünde konuşan Gemlik Kaymakamı Bilal Çelik, Batı’nın insan hakları evrensel beyannamesinin özü olarak 1215’te İngiltere’de kabul edilen Magna Carta Yasası olarak gördüğünü belirte rek, asıl özün çok daha öncesi Medine Sözleşmesi’ne dayandığını kaydetti. Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu’nda organize edilen toplantıda konuşan ve 1982 Anayasası’na da değinen Kaymakam Bilal Çelik, “Ama Anayasası” olarak nitelendirdiği eski anayasanın bir ta kım hak ve özgürlükleri içinde barın dırdığını, sonrasında “Ama” diyerek o hak ve özgürlüklere sınırlamalar getirdi ğini bildirdi. Bugünkü anayasa tartışmaların da özü nü bu sınırlamaların kaldırılmasının oluşturduğunu anlatan Kaymakam Bilal Çelik, öğrencilere yönelik olarak da, “Medine Sözleşme si” ile “İnsan Hakları Evrensel Beyanna mesini” yan yana getirip, incelemelerini önererek, insan haklarında Batı’nın dayatmalarının değil, kendi kültürü müzün daha önemli olduğuna dikkat çekti.
Belediye Başkan vekili Refik Yılmaz, Jandarma Yüzbaşı Mustafa Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Kerdige, İlçe Müftüsü Muammer Turan’ın yanı sıra, daire müdür ve amir leri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı “İnsan Hakları” toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Mehmet Türkmen’in açış konuşmasının ardından söz alan Gemlik Kaymakamı Bilal Çelik, önce 10 Aralık 1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyanna mesi’nin ana konularından bahsetti. Ardından 1982 Anayasası’na değine Kaymakam Bilal Çelik, “Bu anayasa da insan hakları istis nadır. “Ama” denilerek, birçok hak ve özgürlük sınırlandı rılmıştır. Bugün anayasamız etrafında yapılmakta olan tartışmalar bu nedenle önemlidir. Bir anayasaya, “Ama” sınırlamaları getirirseniz, o sınırlamalar da hak ve özgürlükleri kullanı lamaz hale getirir” dedi.
İnsanlar tarafından talep edilen, devlet ler tarafından kabul edildikten sonra, genişletilen hak ve özgürlükler konusunun, önümüzdeki yıllarda Kaymakamlık, Valilik veya Devlet makamlarınca değil, sivil toplum tarafından düzenlenmesinin özlemini duyduğunu vurgulayan Kaymakam Bilal Çelik, insan haklarının tarihsel gelişim sürecini de açıkladı. Batı dünyasının 1215’te İngiltere’de kabul edilen Magna Carta anayasasını temel aldığını ancak bu yasanın sadece Kral’ın bazı yetkilerinin Baronlara verilmesi olduğunu savunan Çelik, “Oysa çok daha önceleri Peygambe rimizin kabul ettiği Medine Sözleşmesi insan haklarının özünü oluşturur. Medine Sözleşme sinde, kimse, dili, dini, rengi, ırkı ile ayrılmaz. Herkesin, yaşama, ticaret yapma, özgür olma, dinini, örf, görenek ve geleneklerini yaşama hakkı vardır. Bizler de kendi kültü rümüzde insan haklarını yaşamalı, anlat malı, yaşatmalıyız” diye konuştu. Batı’nın insan haklarına neden gerek duyduğunu, savaşların yanı sıra ABD’de 1960’ların sonunda bile yaşanan “Zenci ler insan mı? Başka bir şey mi” tartışmaları, kavgaları ve katliamlarında aranması gerektiğine işaret eden Kaymakam Bilal Çelik, “İnsan Hakları neden en çok biz de değil de batı da tartı şılıyor, bu konuları düşündüğünüzde daha iyi anlayabilirsiniz” dedi. Öğrencilerden İnsan hakları evrensel beyannamesi ile Medine Sözleşme sini karşılaştırmala rını da isteyen Kaymakam Bilal Çelik, “Türkiye’de henüz böyle bir çalışma olmadı. Siz bir ilki başarın” diye seslendi.
İmam Hatip Anadolu Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni Sibel İlhan’da, insan hakları tarihsel gelişimi konusunda bir konuşma yaptı. Kabil-Habil olayından bahseden Tarih Öğretmeni Sibel İlhan, tarihin ilk kati li olan Kabil’in, aynı zamanda insan haklarına da saygı duymayan ilk insan olarak nitelendirdi. İlhan, Hun Türkleri, Selçuklu ve Osmanlı döneminde uygula nan insan hakları ve yasaları konusunda da bilgiler sundu. Öğrencilerin, şiir, kompozisyon ve insan hakları evren sel beyannamesinde yazılı maddelerin masaya yatırılmasıyla renklenen etkinlikte, Coğrafya Öğret meni Çetin Külekçi nin sinevizyon sunumu da büyük beğeni topladı.
İnsan Hakları günü etkinlikleri, Kaymakam Bilal Çelik, Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz ve Jandarma Yüzbaşı Mustafa Özdemir’in şiir, kompozisyon ve resim dallarında açılan insan hakları konulu yarışmalarda dere ceye giren öğrencilere ödüllerini vermesi ile son buldu.

Gemlik Körfez

Bu Yazı Yoruma Kapalıdır.