09 Eki

Kuzey planları mecliste görüşülecek

Gemlik Belediye Meclisi Ekim ayı ilk toplantısını Çarşamba günü yapacak. Belediye Başkan vekili Refik Yılmaz’ın meclis üyelerine gönderdiği meclis toplantısı çağrısında, meclisin saat 16.oo da Gemlik Belediyesi Ömer Kahraman ek hizmet binasında toplanacağını bildirildi.Belediye Meclis gündeminde, Daire Müdürleri’nden Meclise gönderilen teklifler arasında 2014 yılı Gemlik Belediyesi performans esaslı mali yıl gelir gider bütçesi ile ilgili yazı,Eşref Dinçer Mahallesi’ndeki Belediye Hizmet Alanının kamulaştırılması,Dr. Ziya Kaya Mahallesi’ndeki yolda ve yeşil alanda kalan alanın kamulaştırma istemi, yine aynı mahallede yolda ve ilköğretim alanında kalan kısmı ile3686 numaralı parselin 61.34 m2 lik bölümünün Belediye Hizmet alanı olarak kamulaştırılması istemi, 1/1000 ölçekli planlarda değişikliği yapılmasını içeren Şehir ve Plancılık Müdürlü ğü’nün yazısı, Kumsaz Planına yapılan itirazlar ilgili konunun görüşülme istemi, Manastır’a bir trafo yeri konması, Osmaniye Mahallesi’nde plan değişikliği istemleri, Cumhuriyet Başsav cılığı’nın otopark alanı ihtiyacının karşılanma konusunun görüşülmesi yer alıyor.


KOMİSYONLARDAN


GELEN RAPORLAR ELE ALINACAK


Belediye Meclisi’nin komisyonlardan gelen evrakların görüşülmesi gündem maddesinde ise, Orhaniye Mahal lesi Kumla sınırındaki bölge eğitim kampüs alanı olarak belirlenmiş yerin imar uygulaması yapılması konusunda İmar ve Şehircilik Komisyonu’nun raporu görüşülecek.

KUZEY PLANLARI


Gündemin 2/2 maddesinde ise, Cumhu riyet Mahallesi ve Yeni Mahallenin kuzeyinde kalan 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Gelişme Konut Alanı olarak belirlenen yaklaşık 105 hektar bölge,   1. etapta 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile rapor görüşülecek.
Kamuoyunda Kuzey Planları diye bilinen bu planlar, daha önce Fatih Mehmet Güler tarafından çizdirilmişti.Ancak, planların 1/5000 ölçekli planlara uyumlu olmaması nedeniyle yeniden ele alındı. Plancı da yeniden 1/5000 ölçekli planlara uygun hale getirildi.Bu bölgedeki 105 hektar zeytinlik alanın imara açılaca ğı için, yüzlerce arazi sahibi bu planların meclise gelmesini yıllardır merakla bekliyordu. Komisyonlardan gelen diğer raporlarının mecliste okunarak görüşülme sinden sonra  Belediye’ye 1 adet kamyonet alınmasıyla ilgili rapor da ele alınacak.

Bu Yazı Yoruma Kapalıdır.