15 Mar

“Okullar Hayat Olsun” Proje Protokolü İmzalandı

Gemlik Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen ve İlçe Orman İşletme Şefi Bayram Taşkın Gökbaşı arasında, “Okullar Hayat Olsun” Projesi Uygulama Protokolü imzalandı. Belediye Başkanlığı makamında yapılan protokol imza töreninde, Belediye hizmetlerinin yaygınlaştırması, Belediyenin okul bina ve bahçelerini okul saatleri dışında kullanarak hizmet üretmelerinin yanı sıra, Okul bina ve eklentileri ile okul bahçelerinden yeterince yararlanılması, Okul-aile ilişkisi ve ailelerinin okula aidiyetlerinin güçlendirilmesi, Halkın artan mesleki, sosyal ve kültürel hizmet talebinin karşılanması, Hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması, Ülke kaynaklarının etkin kullanılması, Fiziki kapasitenin okul alanları ve bahçeleri ile sınırlı olduğu Gemlik’te hizmet üretme potansiyelinin ortaya çıkarılması, Kamu birimleri arasında işbirliğinin kurumsallaşmasına katkı sağlanması fırsatlarının oluşturulması hedeflendi.

Protokol imza töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen, “Öğrencilerle yapılacak kültür, sanat, spor ve her türlü zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, yarışma, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinlikler ile birlikte Konferans salonları, çok amaçlı salonlar ve derslikler mesleki, sosyal ve kültürel eğitimler ve faaliyetler için toplum hizmetine açılabilir. Belediyeler tarafından düzenlenmekte olan tüm meslek edindirme kursları, sanat ve hobi içerikli tüm kurslar okullarda tertip edilebilir. Ayrıca, Konferans ve çok amaçlı salonlardan belediyelerin ve tüm kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının sosyal ve kültürel nitelikli faaliyetlerinde yararlanılabilir. Ailelerin okullara aidiyetini artıracak toplantı, seminer ve konferanslar, aile-çocuk eğitimine ilişkin bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri, okuma yazma kursları ve benzeri etkinlikler okulların konferans salonlarında ve dersliklerde tertip edilebilir. Belediyeler okulların bu imkânlarını kendi personelinin hizmet içi eğitimi, sosyal ve sportif faaliyetleri için kullanabilir” dedi.

Gemlik Orman İşletme Şefi Bayram Taşkın Gökbaşı’da, okul bahçelerinin ağaçlandırılmasında ve çevre düzenlemesinde Orman İşletme Müdürlüğünün katkı sağlayacağını açıkladı.

Gemlik Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’da, protokolde işaret edilen okullara yönelik belediye hizmet ve katkı alanlarının bundan önce zaten yapıldığını belirterek, protokol ile çalışmaların ivme kazanacağını bildirdi. Okul ayrımı yapmadan belediye imkânları dâhilinde çalıştıklarını hatırlatan Refik Yılmaz, Milli Eğitim ve Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde de okullara ve gençlere yönelik çalışmalar yapmaktan mutluluk duyacağını vurguladı.

Protokol kapsamında, velilerin okullarda oluşturulacak kütüphanelerden ders saatleri dışında yararlandırılması, okullardan öğrenciler ile birlikte bilgisayar, internet gibi hizmetlerden de faydalandırılması hedefleniyor. Ayrıca yine öğrenci velileri için, . Okul saatlerinde öğrencilerin yararlanmasına açık olacak bu sınıflarda yetişkinler ve öğrenciler için bilgisayar ve dil kursları açılabilecek. Yine protokol kapsamında, e-kütüphaneler oluşturularak ulusal ve uluslararası veri tabanlarına erişim sağlanabilip, okul bünyesinde öğrencilere yönelik ücretsiz eğitim içerikleri ile bu alanlar teçhiz edilebilecek. Protokol kapsamında okul spor salonlarında da, Spor salonları öğrenciler, gençler, çevre ve amatör spor kulüplerinin yararlanabileceği şekilde kullanılabilecek. Bu salonlarda okullarda olmayan ve gençler için cazip olan spor alanlarında kurslar (Güreş, Uzak Doğu Sporları, Atletizmin tüm dalları v.b.) düzenlenebilecek. Bu salonlar fitness programı imkânı sunacak ekipmanlarla donatılarak hem örgün öğretim öğrencilerine hem de mahallelinin yararlanmasına açılabilecek. Bayanlar için özel programlar düzenlenebilecek. Böylece spor ve sağlıklı yaşam imkânları toplumun tüm kesimlerine yayılabilecek. Proje protokol imza töreni sonrasında 3 kurum arasında biran önce yaşama geçirilecek.

Gemlik Gündem

Bu Yazı Yoruma Kapalıdır.