13 Ara

Prof. Ercan “Zeytinlikler ovaya, ova zeytinliklere taşınmalı”

Gemlik Belediye si’nin davetlisi olarak ilçemize gelen Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, dün Belediye Meclis üyeleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerine Gemlik’in depremselliği ve nelerin yapılması konusunda bilgi verdi.
Prof. Ercan, konuşmasında, Gemlik’in ova bölümünün altının jöle gibi olduğunu tekrarlarken, “Geçen geli şimde de söyledim.
Gemlik’in ova kısmının dibi jöle gibi dedim. Ben de hiç bir zeytin ağacının kesilmesini istemem. Ama insan mı ağaç mı dendiğinde, insanların canı daha önemli olduğunu söylerim. Onun için ovanın zeytinliklere çıkması, zeytinliklerin ovaya inmesi gerekir. Gemlik’in durumu böyle.
Bir depremde göçük altında ölmek istesen de ölemiyorsun. Göçük altında kalan 100 kişiden 83’ü torbalara konuyor. Bunun bir kısmı kendi gayretleriyle, diğerleri ise kurtarılmayı bekliyor.” dedi.
Ercan, depremlerde bir yapının yıkılma sının yüzde 20’sinin yer bozukluğundan, yüzde 60’ının yapı malzemesinden, yüzde 20’sinin de uygulamadan kaynaklandığını söyledi. Gemlik, İstanbul Ataköy, İzmir Mavişehir’in altla rının jöle gibi olduğunu belirterek, “Bu geldiğimde Belediye’de deprem konusunda ciddi çalışmaların yapıl dığını gördüm.sevindim. Eksikler varsa bunlar
yerine getirilmeli. Gemlik’teki ova kısmının altının kil varlığı, yer altı sularının sığlığı nedeniyle bu kesimden kurtulu şolmuyor” dedi
Dr. Ahmet Ercan, “O zaman buradan kaçmak gerekir. Kazık da çaksanız, zeminde kayalık bölüm çok altlarda. Yapılan incelemeler de bu görülmüş. Jeolojik ve jeofizik incelemeler yapılmalı.” dedi.
Ercan, depreme karşı nasıl korunulacağını ve nelerin yapılması gerektiğini anlattı.
Gemlik’in yer yapısı nın çok uygunsuz olduğunu söyleyen Ahmet Ercan, Gölcük depreminde bu tür yer yapısına sahip binaların yerin 2.5 katına gömüldü ğünü söyledi. Yapıların depremsellik katsayılarının belirlenmesi gerektiğini de söyleyen Ercan, Gemlik’teki yapıların büyük çoğunluğunun 40-50 yaşında olmasının tehlike yarattığını, binaların depremsellik yönetmenliğine göre inşa edilmemesi nedeniyle bir depremde tamamının yıkılacağını söyledi.
Ercan, “Eskiden deniz ovadaymış. Zamanla depremlerle bugünkü hal ortaya çıkmış. Yer altında da kırılmalar var. Bir çoğu evlerin altından geçiyor. Bunların belirlenmesi gerekir. Gemlik’e sismolojik bir ağ kurup 2 ay inceleme sonucu bunu belirleyebiliriz.” şeklinde konuştu.
Bir yerde kat kat inşaat yapılabilece ğini sismigrofik cihazlarla öğrenilebileceğini belirten Prof. Ercan, depremle ilgili teknik cihazların çok geliştiğine de dikkat çekti. Binaların temellerinin kuru olmasının gerektiğini söyleyen Ercan, “Ayakkabıları su alan insan nasıl hastalanıyorsa, temelinde su bulunan konutlar bu binaları rahatsız eder. Demirlerde çürüme meydana getirir. Taşıyıcı aksam çürür. Gemlik’teki tüm binaların elekt rolarının çekilmesi gerekir. Bu güne kadar yeraltının 16 metre altına inilmiş, daha derinlere inilmeli.” dedi.
Binaların depremselliğin incelenmesi sırasında delinerek beton çıkarılması olan korot yapılma sın karşı olduğunu da söyleyen Ercan, binalarda nelere dikkat edilmesini gerektiğini anlatı. Beton ve demir özelliklerinin ölçümlerini de veren Ercan,
“En güvenli yapı çelikten yapılmış yapılardır. Gerekirse beton kolonlar arası çelik halatlarla bağ lantı konabilir.” dedi.

KİMYASAL DEPOLAMAYA KESİN KARŞI


Gemlik Gübre Fabri kası’na “Başımızın derdi” diyen Prof. Ahmet Ercan, bu fabrikanın yapmayı düşündüğü kimyasal depolamaya şunları söyledi:
“-Deprem fayına ve kırıklarının bulunduğu yere ne sanayi yapılır, ne de patla yıcı yanıcı madde depolanır. Bu tür yerler kırsal alana taşınmalı. Gölcük depreminde patlama yaşandıysa ileride Gemlik’te de yaşanır. Avusturalya’dan uzmanlar getirmişler baktırmışlar. Versinler raporlarını inceleyelim.” dedi.
Daha sonra dinleyi celerden sorular ve cevaplar bölümüne geçildi.
AKP’li üye Gökay Bilir, ovanın zeytinliklere taşınması kolay bir şey olmadığını, zaman istediğini, Gemlik’in depremsellik fotoğrafının net görülmek istediklerini söyledi. Prof. Ercan, Gemlik’in koşullarının çok özel olduğunu, Bakanlığın ikna edilmesi ve Zeytinlikleri Koruma Yasası’ nın değiştirilmesi gerektiğini hatırlattı.
Deprem ile siyaset yapılmayacağını söyleyen Ercan, iktidarın depreme bakı şının doğru oldu ğunu, eskinin yıkılıp yeninin yapılması gerektiğini belirtirken, “Dünyanın hiçbir yerinde ayda 100 lira taksitle ev yapılmaz. Bir yanda can var, bir yanda ölüm. Siyasetçilerin deprem konusundan rat çıkarmamalı.
Sivil toplum kuruluşları deprem için yapılacak evleri denetlemeli” dedi.
Eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut ise konuşmasında döneminde depremle ilgili Türkiye’de ne kadar bilim adamı varsa hepsini Gemlik’e getirdiklerini, ne gere kirse yaptıklarını söyledi. MEER projesinin Gemlik’te pilot bölge seçildiğini, Dünya Bankası’ndan kredi alarak incelemeler yaptıklarını anlattı.
Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik ise, tarım alanlarına depolar ve kaçak yapılar yaptırıl dığını, fay hattından oto yol geçirildiğini, 50 yıldır Veraset Yasası’nın değişme diğine dikkat çekti. Gazetemiz Başyazarı Kadri Güler ise, ovanın zeytinliklere taşınmasının konu şulduğu bu günlerde, Gemlik’te en çok inşaatın ovada yapılmakta oldu ğunu, kaçak yapıla rın imar planlarında bile korunduğunu, bunun konuşanlarla tezat teşkil ettiğini belirterek, “O zaman neden ovada inşaatlara dur demiyorsu nuz. Bir yerden başlayın.” dedi. Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz ise bu işin zaman alacağını, vatandaşların kazanılmış hakların bulunduğunu belirtti.
CHP sözcüsü Necdet Ersoy ise, Gemlik’i bir yandan sanayi, bir yandan liman bir yandan da Serbest Bölge yapılarak in-san göçünü ve yapılaşmanın nasıl gelişeceğinin düşünülmediğini belirterek, “Zeytinliklerle ilgili yasa değiş tirilmeli ve sağlam zeminlere konutlara TOKİ eliyle yapılma lı. Ovadaki evi olanlara karşı TOKİ takas suretiyle ev vermeli” dedi.Daha sonra, Belediye Meclisi’ndeki kalan maddelerin görüşül mesine devam edildi.

Gemlik Körfez

Bu Yazı Yoruma Kapalıdır.