14 Mar

Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2012 ekonomik sosyal durum araştırması anket sonuçları açıklandı

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan “2012 Ekonomik Sosyal Durum Araştırması” sonuçları açıklandı.

Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası adına 255 denek ile yapılan ankette, GTSO üyeleri ile Gemlikli esnaf ve sanatkarlarla yüz yüze görüşülerek anket hazırlandı.

Türkiye’nin siyasal, ekonomik ve sosyal durumu ile, Gemlik’in siyasal, sosyal ve ekonomik durumu hakkında deneklere sorulan sorulara alınan yanıtların değerlen dirildiğini söyleyen Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi sahibi Ertan Aksoy, anket sonuçları hakkında Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim kurulu üyelerine brifing sunumu yaptı.

Aksoy, salt oda üyelerine bağlı kalmadan, Gemlik’in bütününü kapsayacak bir anket düzenlediklerini, sokaktaki seyyar satıcıdan, Serbest Bölge’deki çalışanına kadar geniş bir perspektifte çalışma yaptıklarını ve önemli sonuçlar aldıklarını söyledi.

Ertan Aksoy, yapılan ankette, Türkiye’nin en önemli sorunu olarak yine terörün baş sırayı aldığını belirtirken, Gemlik’in en önemli sorununun ise işsizlik olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

2011 yılında ekonominin genel durumunun sorulduğu ankette, deneklerin % 25’i olumlu, % 29.8‘i ne olumlu-ne olumsuz, % 8,7’si çok olumsuz, % 34.9’u olumsuz olduğunu söyledi.

Ekonominin şimdiki durumuyla ilgili soruyu yanıtlayan deneklerin % 20.2’si çok kötü, % 31.1’i kötü, % 37’si ne iyi ne kötü, % 21.3’ü iyi, % 0.4’ü çok iyi yanıtını verdi.

Yine deneklere sorulan “2012 yılında bir yıl önceye göre satışlarda yaşanan değişim soruldu.

Deneklerin % 11.5 arttı, % 51,4’ü değişmedi, % 37.2’si azaldı” dedi.

FİKRİM YOK DİYENLER ÇOĞUNLUKTA

Deneklere sorulan 2012 yılı enflasyon beklentiniz nedir? sorusuna, fikrim yok diyenlerin oranı % 34.4 olurken, 10-12 olur diyenler % 27.3, 7-8 olur diyenler ise 18.6 olduğu görüldü.

2012 yılı sonunda dolar kuru ne olur sorusuna ise deneklerin % 11.1 1400-1600 lira, % 37.6’sı 1601-1800 lira, % 37.2’si ise 1801-2000 lira olur yanıtını verdiği görüldü. 2012 yılında yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? sorusuna ise; deneklerin % 73.1’i hayır düşünmüyorum, % 17.4’ü evet planlıyorum, % 9.5’i ise kararsızım yanıtını verdi.

2012 yılında satışlardan artış bekliyor musunuz? sorusuna ise % 33.2 artacak, % 44.8’i ne artacak ne azalacak, % 22’si ise azalacak dedi.

SİYASİ DURUM

Türkiye’nin son dönemdeki siyasi durumu sorusuna ise deneklerin % 44,6 sı olumlu, 29,3 olumsuz, 25,7 ne olumlu ne de olumsuz cevabını verdi.

Türkiye’nin en önemli ekonomik sorunu nedir? sorusuna ise % 39,7 ile işsizlik baş sırayı çekti. Bunu % 10,3 para sıkıntısı/geçim, % 5-6 dış borçlar, dışa bağımlılık, 7,1 cari açık şeklinde cevaplandırdılar.

Gemlik’in en önemli sorunu nedir? sorusuna ise yine % 31 ile işsizlik baş sırayı çekerken, bu konuda fikri olmadığını beyan edenlerin oranı %10,3.

Alt yapı % 5,2, yatırım eksikliği % 4, imar ulaşım çevre %5,2, zeytine gerekli önemin verilmemesi % 4.8, gelir düşüklüğü % 6, Gemlik’in sorunu yok diyenler % 6,3, diğer sorunlar ise % 19 olduğu belirlendi.

Türkiye’nin en önem li siyasi sorunu nedir? sorusuna deneklerin % 19,10 terör, 13,8 i bilgim yok derken, %10,2 si muhalefetin eksikliği, 8.9 u siyasilerin aralarındaki iletişimsizlik, 7.3 ü iç siyasetin iyi yürütülmemesi, 6.1 i ekonominin kötü gidişi istikrarsızlık, 4,9 iktidar yanıtını verdi.

Gemlik en önemli siyasi sorunu nedir? sorusuna ise denekler % 32.8 ile Belediye yanıtını verdi.

Deneklerin % 18,5 bu konuda fikrim yok derken, % 11,3 ü Gemlik’te sorun yok dedi. 5.9 u ise, Belediye Başkanının eksikliği, yine 5.9 u ise siyasi kadroların yetersizliği, 5.5 ise particilik diye cevapladı.

TSO’nun yaptırdığı ankette, hükümetin şimdiye kadar ki ekonomik alandaki performansın sorusuna deneklerin % 46,6 sı iyi, 23.3 ü ne iyi, ne kötü, 16.2 si kötü, 9.9 çok iyi, 3.2 si de çok kötü diye cevapladı.

Sosyo ekonomik kalkınma önündeki engeller sorusuna ise % 28.4 ile terör baş sırayı çekti.

Türkiye’nin cari işlem açığı ülke ekonomisi için sürdürülebilir mi? sorusuna deneklerin %36.1 fikrim yok, 30.2’si katılmıyorum, 18.3 ü katılıyorum, 15.5 i ne katılıyorum, ne katılmıyorum yanıtını verdi.

Yeni Çek Yasası ile ilgili görüşünüz nedir? sorusuna % 36.5 destekliyorum, 32.1 fikrim yok, 30.9 u desteklemiyorum cevabı geldi.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikleri biliyor musunuz? sorusuna ise deneklerin % 81.5 i bilmiyorum dedi. 2012 yılında ekonomik alanda öncelikli olarak beklentiniz nedir? sorusuna yüzde 26.4 işsizliğin azaltılması, 24.3 piyasaların canlanması, 15.8 yatırımların artması cevabı verilirken, aynı soru Gemlik için sorulduğunda % 26.2 si piyasaların canlanması, 24.2 si işsizli ğin azaltılması, 18.3 ü yatırımların arttırılmasını istedi.

2011 yılında Gemlik Belediye Başkanvekilinin göreve geldiğinden bu yana performansını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna deneklerin % 31.5 i ne iyi ne kötü demiş, yüzde 31.9 u iyi, 23.5 kötü şeklinde cevapladı.

Gemlik Belediye hizmetlerinden ne derecede memnunsunuz sorusuna % 35.4 memnunum, 28 memnun değilim, 24 ne memnunum ne memnun değilim dedi.

Gemlik’te eksikliğini hissettiğiniz sosyal ve kültürel unsurlar nelerdir? sorusuna verilen cevapta, %18,4 ile piknik alanları, 12.9 ile spor tesisi, 11 iletiyatro, 9.9 Kent Meydanı, 9.8 ile restaurant yok cevabı verildi.

Gemlik Gündem

Bu Yazı Yoruma Kapalıdır.