14 Oca

Bilgi Bahçesi Rehabilitasyon Merkezi’nde Ev Ziyaretleri

Gemlik Özel Bilgi Bahçesi Rehabilitasyon Merkezi çalışanları ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Kurum bünyesinde eğitim gören engelli bireylerin evlerine giderek ailelerle ikili ilişkiler kuran kurum çalışanları, bu ziyaretlerde kişilere verdikleri değeri ortaya koyarak velileri ve öğrencileri de oldukça mutlu ediyor.

Yapılan ziyaretlerle aile ile okulun iç içe olması amaçlanırken, bu sayede aile eğitimine de olanak sağlanıyor. Toplum bilinçlendirilmesinin önemine bir kez daha dikkat çeken Bilgi Bahçesi çalışanları, engellerin aşılması için büyük çaba gösteriyor. Sorunlarının nedenleri üzerinde bilgi toplama amacı ile öğretmenlerin, çocuk gelişimi, rehberlik ve sosyal hizmet uzmanların, ailelerle yaptığı görüşmeler oldukça faydalı geçiyor.

Gerçekleştirilen ziyaret esnasında aile içi eğitimin amacı ve önemine değinen Özel Bilgi Bahçesi Rehabilitasyon Merkezi çalışanları, aile eğitiminin amacının, anne babaların çocukları için öğretmen rolü üstlenmesi değil, çocuklarına gerekli becerileri doğal bir süreç içinde nasıl öğreteceklerini kazandırmak olduğunu söylediler.

Kurum çalışanları, çocukların okul ortamında kazandıkları becerilerin ev ortamında pekiştirilmesi ve geliştirilmesi, okul-ev tutarlığın sağlanması ve ailelerin okul ortamının etkili bir öğesi haline gelebilmesinin, eğitim sürecinin temel hedeflerinden olduğunu da belirtirken, aile eğitimi yoluyla, anne babalar çocuklarına beceri ve kavram kazandırma yollarını öğrenebildiklerini ve çocuklarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunları önleme ve çözebilme becerilerine sahip olabildiğini, velilere aktarıyor.

Ev ziyaretleri öğrencinin aile ortamı hakkında bilgi toplamak, böylece onu daha iyi tanıyarak onun kendi kendini tanımasına yardımcı olmak amacıyla yaptıklarını da sözlerine ekleyen çalışanlar, ev ziyaretleri sırasında öğretmen ve uzmanlar, ailelerin çocuklarına ilişkin beklentileri, tutumları, çocuğun davranışları üzerinde etkili olabilecek koşullar ve ailenin çocukları ile anne ve babaların birbirleri ile olan ilişkileri, günlük yaşamda gözlenebilen gelenek ve alışkanlıklar hakkında genel bir anlayış kazandılar.

Yapılan ziyaretleri faydalı bulan aileler ise, bu ziyaretlerin ardından özel eğitim kurumuna daha yapıcı ve olumlu baktıklarını dile getirdiler.

Gemlik Gündem

Bu Yazı Yoruma Kapalıdır.