25 Kas

Denizcilik sınavlarının tarihi belli oldu

Gemlik Halk Eğitimi Merkezi’nin yapmış olduğu Amatör Denizcilik kursları sonunda Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yapılmakta olan Amatör Denizcilik Yetki Belgesi Sınavı’nın 2.’si 7-8 Ara lık 2011 tarihinde yapılacak.
Denizcilik Müsteşar lığı’nın internet üzerinden yapacağı sınav da başarılı olanlar, Amatör Denizci Belgesi’ne sahip olacaklar.
Bu belge ile de 6 metreden küçük 24 metreden büyük olmayan tekne ve yatları kullanabilecekler.
Daha önce açılan Amatör Denizcilik Kurslarında, kurs sonunda yapılan sınavlarda başarısız olanlar ve hiç kursa katılmayanlar da bu sınava katılabilecekler. Halk Eğitim Merkezi Müdürlü ğü’nden yapılan açıklamada, sınava katılmak isteyenlerin belirtilen evrak ları 5 Aralık 2011 tarihine kadar şahsen Müdürlüğe getirmeleri istendi.

1. Sağlık Raporu (KBB ve GÖZ)
2. Diploma Foto kopisi
3. Sabıka Kaydı veya İşyeri Çalışma Belgesi
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
6. Denizcilik Müsteşarlığı Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi 7064441-5001 nolu Hesaba 50 lira Sınav Harcının Yatırıldığına Dair Dekont
7. Gemlik Ziraat Bankası Gemlik Şu besi 49575819-5001’nolu Hesaba 100 TL.’sının Yatırıl dığına Dair Dekont

Gemlik Körfez

Bu Yazı Yoruma Kapalıdır.