01 Ara

Öğrenci Devamsızlıkları Masaya Yatırıldı

Gemlik’te kısa adı ADEY olan Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Modeli kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Şube Müdürü Burhan İnan başkanlığında ve Ar-GE Birimi Koordinasyonunda idareci ve öğretmenlerden oluşan 12 kişilik İlçe Risk Takip Kurulu (İlçe RİTA) ilk toplantısını Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.

Toplantıda öğrenci devamsızlıkları ayrıntılı bir şekilde masaya yatırıldı. Devamsızlık nedenleri üzerinde duruldu. Devamsızlığın sıklıkla görüldüğü çevrelerin tespiti ve gerekli önlemlerin alınmasına değinildi.

Şube Müdürü Burhan İnan İlköğretim çağındaki çocukların okula devamları ve okulu zamanında diploma alarak tamamlamalarının Anayasamızda ve Çocuk Hakları Sözleşmesinde güvence altına alındığı ve bu doğrultuda 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde okula erişim ve devamın sağlanmasında, uygulamaya ilişkin düzenlemeler yapıldığını ifade etti. İlköğretim öğrencilerinin okula devamlarını sağlayarak çocukların ilköğretimi zamanında diploma alarak tamamlamaları için devamsızlığın erken tanılamasını, değerlendirilmesini, devamsızlık yapan çocuğa yönelik bireyselleştirilmiş uygun müdahalelerin yapılmasını sağlamak ve takibini yapmak gerektiğini belirtti. Okullarımızda da bu amaçla Okul Risk Takip Kurullarının (Okul RİTA) oluşturulduğunu ve bu yönde çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Devamsızlıkla ilgili nedenler ve çözüm yolları üzerinde konuşulduktan sonra İlçe Risk Takip Kurulunun görevleri üzerinde duruldu. Kurulun görevleri şu şekilde sıralandı:

İlçe genelindeki öğrenci devamsızlıklarının incelenmesi
Okulların devamsızlık durumlarının izlenmesi
Okulların koordinasyonunun sağlanması
Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine girilmesi, koordinasyonun sağlanması
Devamsızlıkla ilgili rapor hazırlanması, üst kurula (İl RİTA) sunulması.

Kurulun bir öğretim yılında en az dört kez toplanarak öğrenci devamsızlıklarına ilişkin durum değerlendirmesi yapacağı belirtilerek toplantı bitirilmiştir.

Gemlik Gündem

Bu Yazı Yoruma Kapalıdır.