30 Oca

Sağlık-Sen’den Zam Açıklaması

Memur Sen’e bağlı Sağlık-Sen Gemlik Şube Başkanı Ali Fuat Tarlacı, kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapılmamasına tepki göstererek, zam yapılmayan ocak ayından başlayarak memur maaşlarına vergiden alınan gecikme bedeli oranında zam verilmesini ve haksız uygulamaların bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Tarlacı, açıklamasında; “Yaklaşık 9 yıldır devam etmekte olan Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini ve kalitesini arttırmıştır. İlaç ve muayene kuyrukları, hastanelere alınmayan hastalar, SSK, Devlet Hastaneleri ve üniversite hastaneleri ayrımı tarihe karışmıştır. Sağlık hizmetlerindeki bu dönüşümden, en çok hastalar ve dolayısı ile halkımız memnun kalmıştır.

Son 9 yılda, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine talebi 5 kat artmıştır. Ancak bu taleple paralel olarak sağlık çalışanı sayısında bir artış olmamıştır.

Sayın başbakanın övgü ile bahsettiği sağlıkta dönüşüm programının mimarları olan sağlık çalışanları başarılarının ödülü olarak yoğun iş yükü ile karşı karşıya kalmıştır.

Sağlık hizmetlerindeki bu iyileşmeler devam ederken maalesef sağlık çalışanlarının durumu gün geçtikçe kötüye gitmektedir. Performans ve döner sermayeye dayalı ücret sistemi artık iflas etmiştir. Sağlık çalışanları, hastalanıp rapor aldıklarında ya da yıllık izine çıktıklarında gelirleri büyük oranda düşmektedir. Bunun da ötesinde döner sermaye ödemelerinin ne zaman ve ne kadar olacağı bilinmemektedir. Şehrimizdeki kurumların neredeyse tamamında döner sermaye ücretleri ya zamanında ödenememekte, ya da eksik ödenmektedir. Sağlık çalışanları var güçleri ile çalışmakta ancak ne alacağını ve ne zaman alacağını bilememektedir. Sağlık çalışanları bu kadar sorunla boğuşurken, bakanlığımız yeni bir uygulama ile yine bizleri cezalandırmıştır. Sağlık Bakanlığı, hekim arkadaşlara daha fazla döner sermaye dağıtmak için başlattığı çalışmada faturayı maalesef hekim dışı sağlık personeline kesmiştir. Hekim arkadaşlarımız daha fazla döner sermaye almalıdırlar ve son kuruşuna kadar hak ettiklerini düşünüyoruz. Ancak hekim dışı sağlık personellerin ücretlerinden kesinti yaparak, bu kaynağın hekimlere aktarılması bir başarı değil, çalışanların hak ettiği paraya göz dikmektir. Bugün sağlık çalışanı arkadaşlarımız 150- 250 TL arasında bir döner sermaye kaybına uğramıştır.

Hekimler ile diğer sağlık çalışanlarının arasındaki uçurum giderek artmaktadır. Bu durum çalışanlar arasında huzursuzluğa yol açmaktadır.

Sağlık çalışanlarının aldıkları döner sermayeler gelir vergisine tabi olduğu için, sağlık çalışanları eş değer diğer memurlardan daha fazla vergi ödemekte ve gelirleri düşmektedir. Döner sermayelerin emekliliğe yansımaması da büyük bir adaletsizliktir. Bu yüzden arkadaşlarımız, yıllarca çalıştığının karşılığını alarak huzurlu bir emeklilik yaşayamayacakları korkusu ile emekli olmamaktadırlar.

Sağlık Bakanlığında masa başında yapılan projeler sağlık çalışanlarının sabrını artık tüketmiştir. Sorunlarımız bugün yarın düzelecek derken maalesef içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Artık bu yaraya neşter vurmanın vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Sayın Başbakanımıza buradan seslenmek istiyoruz; Sağlıkta dönüşümün mimarları diye tanımladığınız biz sağlık çalışanlarının sorunları dağ gibi olmuştur. Sorunlar bir an önce çözüm beklemektedir. Bir tarafı yaparken başka bir tarafı yıkmanın sizin çalışma prensibiniz olmadığını iyi biliyoruz. Maalesef Referandumda yapılan anayasa değişikliği ile biz memurlara tanınan toplu sözleşme hakkı maalesef meclise daha yeni gelebilmiştir. Toplu sözleşme yasamızın bir an önce yasallaşmasını istiyoruz. Memurlar ilk defa zam alamamışlardır. Son zamanlarda çıkan yasalar mutlaka ihtiyaçtır. Ancak Bu yasalar 2.5 milyon memuru ilgilendiren Toplu Sözleşme Yasamızdan daha mı önemlidir.

Bu bağlamda Buradan tüm yetkililere bir kez daha seslenmek istiyoruz. Sağlık Bakanlığı’ndaki bu haksız uygulamaların bir an önce çözülememesi halinde Ankara da meydanlara inmeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi.

Gemlik Gündem

Bu Yazı Yoruma Kapalıdır.